TT Danışmanlık'ta Cinsiyet Dengesi

Ana Sayfa / TT Danışmanlık'ta Cinsiyet Dengesi

TT Danışmanlık'ta Cinsiyet Dengesi

Cinsiyet eşitliği Kuruluşun büyümesini ve başarısını belirlediği ve etkilediği için kuruluşun temel taahhütlerinden biridir. Kadınların işyerinde bulunması, kadınların işe yeni ve benzersiz bakış açıları getirmesi nedeniyle örgütün işleyişini güçlendirir. Herkese fayda sağlayan bir dalgalanma etkisi yaratır.  

Bir destek ve kapsayıcılık kültürü oluşturmak, her sesin duyulmasına ve çalışmalarının gerçekten değerlenip takdir edilmesine zemin hazırlar. Kadınların bir organizasyonda gelişebilmesi ve başarılı olabilmesi için destekleyici bir katılım kültürü gereklidir. Bir kuruluş olarak kadınları erkeklerle aynı seviyeye getirme fikri, erkekleri ihmal etmek veya dışlamak anlamına gelmiyor. İşyerini toplumsal cinsiyeti kapsayıcı hale getirmek ve kadın ve erkeklere eşit fırsatlar sağlamaktır. Ve burada TTC olarak biz de aynısını yapmak istiyoruz.  

Kadın iş gücümüzün potansiyelinden maksimum düzeyde yararlanmak için organizasyonda kadınların organizasyonda büyümesini destekleyen çeşitli girişimler başlattık.  

Şemsiye girişimi altında Onun yolculuğu, H- Kiralama, E- Yetki vermek R- tutmak temel odak alanlarıdır. Bu hususların her birine yönelik girişimler ve politikalarla, bizimle çalışan her kadın çalışanın organizasyonel yolculuğunu (safar) geliştirmeyi, beslemeyi ve kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Buradaki fikir, her kadın çalışanın hayallerini gerçekleştirmesini ve büyüme aşamalarını gerçekleştirmesini sağlamaktır.  

H - KİRALAMA

Toplumsal cinsiyeti kapsayan uygulamalar yoluyla işe alım

E - GÜÇLENDİR

Kadınların organizasyonda büyümesi için doğru fırsatların sağlanması

R - TUTUN

Kadınların mükemmel bir iş-yaşam dengesi kurmasını sağlamak

Onu işe al

kadınlara organizasyonda işe alınma fırsatlarından mahrum bırakılmamaları için eşit şartlar sağlama girişimimizdir. İşe alma, cinsiyet çeşitliliğini teşvik etmeye yönelik bir girişim olarak kuruluştaki kadın erkek oranının eşitlenmesine yönelik önemli bir adımdır. İşe alım tamamen çalışanların yeteneklerine ve niteliklerine göre yapılır. Cinsiyet bunda bir engel değil. Bu kapsamdaki programlar şunlardır:

Daha fazla kadın çalışanın işe alınması ve işe alınmasına yönelik bir girişim olarak, bir kadının kuruma yönlendirilmesi ve işe alınması durumunda daha yüksek oranda çalışan yönlendirme ikramiyesi verilmektedir.  

Kampüs kampanyaları kapsamında dahi kadın çalışanların işe alınmasına yönelik bir gündem olarak, kadın yeteneklerin de erkek yetenekler gibi eşit şekilde işe alınması sağlanıyor. Mülakat görevlileri eşit kadın adayların işe alınması protokolü kapsamında çalışmaktadır. Bu girişim kapsamında kız öğrenci oranının daha yüksek olduğu kampüsler özel olarak seçilmektedir.  

 Ataerkil bir toplumda yaşadığımız için kadınlara aile baskıları, evlilik sorumlulukları ve ardından çocuk bakımı görevleri yükleniyor. Kadın çalışanların işten ayrılmasına neden oluyor. Bu nedenle, kadın çalışanların evlendikten sonra da rahat bir şekilde çalışabilmelerini sağlamak amacıyla, onlara dünyanın her yerinden kurumda çalışabilmeleri için sürekli olarak evden çalışma seçeneği sunuluyor. Bu onlara yalnızca mesleki arzularını gerçekleştirme şansı vermekle kalmıyor, aynı zamanda iş-yaşam dengesini kurmalarına da olanak tanıyor. 

İşi ve kişisel hayatı bir arada yönetmenin zorlayıcı ve son derece yorucu olabileceğini biliyoruz. Böylece çalışanlarımızın iş-yaşam dengesini kurabilmeleri için esnek bir çalışma politikası sunmayı sağlıyoruz. Aile ve bakım sorumlulukları olan kadınları destekler. Bu, çalışma zamanlarını seçebildikleri için organizasyondaki kadın işgücünün sayısının artmasına neden oldu. 

Onu koru

İşe alımdan sonra organizasyonun en büyük sorumluluğu çalışanları elde tutmaktır.  Bu kapsamdaki programlar şunlardır:

1961 tarihli Annelik Yardımları Yasası tam olarak uygulanmaktadır. Yeni annelere 6 aylık bir süre için ücretli izin verilmektedir. Hatta işe odaklanabilmeleri ve aynı zamanda kendi başlarının çaresine bakabilmeleri için hamilelik döneminde evden çalışma imkanı bile veriliyor. Görevlerin yeniden başlamasının ardından işe dönüş mümkün olduğunca kolay hale getirilir. Yeni annelere, çocuk iki yaşına gelene kadar rahat bir çalışma ortamı sağlanır. Bu tür kadın çalışanların yöneticilerine de, işe dönüş ortamının olabildiğince sakin olması için yeni anne olanlara rahat bir çalışma ortamı sağlanması konusunda rehberlik yapılıyor.

Bu program bu isimle çalıştırılıyor Onu Yükselt. Bu program kapsamında değerlendirme sistemi, yalnızca çalışanın organizasyonel hedeflerine ilişkin fikir vermekle kalmayıp, aynı zamanda çalışanın kişisel gelişim hedeflerini ve kariyer yolculuğunu da anlamaya çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu hedefler yönetim tarafından takip edilmekte ve kuruluştaki kadın işgücünün büyümesini teşvik etmek ve desteklemek için yeterli önlemler alınmaktadır. Çalışan hedeflerini anlamaya yönelik bütünsel bir yaklaşımdır. Şeffaf ve adil olduğundan hiçbir önyargı ve hataya yer bırakmaz. 

İşyerinde cinsel tacizin önlenmesine büyük önem verilmektedir. Cinsel Taciz politikası ile birlikte kadın çalışanlara, kadınların sorunlarının çözümü için özel olarak oluşturulmuş bir iç komite yardımıyla endişelerini dile getirebilmeleri ve sorunlarını çözebilmeleri için tam bir farkındalık verilmektedir. Kadınlara hakları konusunda farkındalık yaratmaya yönelik eğitimler zamanında verilmektedir.  

Bazen iş taahhütlerini yerine getirmek için kadın çalışanların geç saatlere kadar ofiste çalışmaları gerekmektedir. Bu nedenle örgüt, hem örgüt içinde hem de dışında kadınların güvenliğini sağlama görevini üstleniyor. Böylece gece kadın çalışanların güvenli bir şekilde evlerine bırakılabilmesi için taksi imkanı sağlanmaktadır. Bu, kadın çalışanların mesleki taahhütlerini yerine getirmek için geç saatlere kadar çalışma konusunda rahat olmalarına neden oldu.   

Organizasyondaki kadın çalışanlara iş gezilerine çıkma fırsatı verilmektedir. Bu durum kadın çalışanların büyümesini kolaylaştırdı. Bu çalışanlar aynı zamanda becerikli taktikleri sayesinde şirkete iş yaratma konusunda da başarılı oldular.  

ÜST

Geri arama isteğinde bulunun!

TT Danışmanlık'a gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Lütfen formu doldurun, kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz

    Geri arama isteğinde bulunun!

    TT Danışmanlık'a gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Lütfen formu doldurun, kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz