IP HİZMETLERİ

Patent Portföyü Yönetim

Patent Portföyünüzü Optimize Etme ve Yönetme Maksimum Etki İçin Stratejik Olarak

Uzmanımızla fikri mülkiyete yaklaşımınızı yükseltin patent portföy yönetimi ve analizi. Ekibimiz olarak varlıklarınızın tüm potansiyelinden yararlanın; AI & Yüksek Lisans merkezli XLSCOUT, portföyünüzü güçlendirmek, kalitesini ve stratejik konumunu geliştirmek için stratejik bilgiler ve derinlemesine incelemeler sağlar. Odaklandığımız patent portföy analizi Sadece iyileştirmek portföyünüzün kalitesinin yanı sıra donatmak Stratejik satın almalara ve güçlü rekabetçi fikri mülkiyet analizine yönelik araçlarla size yardımcı oluyoruz. Sizi güçlü bir pozisyona yönlendirelim pazar. 

Patent Portföyünüzü Maksimum Verimlilik ve Yatırım Getirisi Sağlayacak Şekilde Konumlandırın

nen metodoloji

Patent Portföy Yönetimi

nen metodoloji

Neden TT Danışmanlarını Seçmelisiniz? Patent Portföy Yönetimi için?

 • En iyi patentlerin ve potansiyel ihlalde bulunan ürünlerin otomatik olarak tanımlanması ile patent stratejisi getirilerinizi en üst düzeye çıkarmak için. 
 • Doğru ürün tanımlaması için büyük veri ve önceden alınmış veri setlerinin kullanılması.
 • XLPAT puanlama sistemimizi kullanarak portföy budama ve sıralama.
 • 103 ret referansı, yeniden atama, dava, excel sayfası, veri sayfası, alınan verilerden oluşan veri kümesi
 • Veri analizi için manuel incelemeyi, makine öğrenimini, veri otomasyonunu ve web taramasını/uyarılarını birleştiren patent yönetimi.
 • Tanımlanan ürünler için ayrıntılı talep tabloları oluşturma konusunda yetenekli deneyimli ekip.

Kim yaptı Hizmet ederiz?

okul

Okul / Üniversiteler

Sermaye 500

Fortune 500 Kuruluşları

başlatılması

Startups

Hukuk Firmaları

Hukuk Firmaları

yenilikçiler

yenilikçiler

Kurumlar

Kurumlar

Müşteriler Yorumlar

+
Gerçekleştirilen Kaliteli Projeler
+
Ýyl tejribe
+
+ ÜLKEYE

Şuraya Bakıyorum:

-Yönet ve optimize  Patent Portföyünüz 

-Belirlemek portföyünüzdeki gizli mücevherler 

- Patent portföyünüzün gücünü değerlendirin   

- Rakiplerin patent faaliyetlerini takip edin 

– Patent stratejiniz hakkında bilinçli kararlar verin 

Yönet ve optimize  Patent Portföyünüz 

Belirlemek portföyünüzdeki gizli mücevherler 

Patent portföyünüzün gücünü değerlendirin   

Rakiplerin patent faaliyetlerini takip edin 

Patent stratejiniz hakkında bilinçli kararlar alın 

TT Danışmanlarından Faydalanın Patent Portföy Yönetim Hizmetleri

Grup 377@2x

Patent portföyünüzün değerini bulmak için patent varlıklarınızı derinlemesine inceleyin.

Grup 378@2x

Hedeflerinizle uyumlu IP portföy optimizasyonu.

Grup 379@2x

Lisanslama veya satın alma fırsatları için önemli patentlerin belirlenmesi

Grup 377@2x

Patent portföyü optimizasyonu için veriye dayalı kararlar alın.

Kontrolünüzü Ele Almaya Hazır Patent Portföyü

Daha fazla öğrenmek için:

dava Yapılan çalışmalar

En Son Eklenenler Bloglar

En Son Eklenenler Bloglar

Haberler

FAQs

Patent portföyü nedir?

A pAtent portföyü, bir şirketin veya bir şahsın sahip olduğu ve şirketin ticarileştirme fırsatları ve Aynı teknoloji alanına sahip şirketlerin piyasada kalmasını engeller. 

Patent portföy yönetimine ihtiyaç nedir?

İyi yönetilen bir portföy, patent portföyünün kalitesini artırır ve bir şirketi rakiplerine karşı avantajlı bir şekilde konumlandırır ve patent koleksiyonunu izole varlıklar yerine uyumlu bir birim olarak analiz ederek geliri en üst düzeye çıkarmasını sağlar. 

Patent portföyünün gücünü nasıl artırabiliriz?

Patent portföyünün gücünün arttırılması, portföyün daha az önemli patentler için budanmasını, patentleme faaliyetleri yoluyla Ar-Ge yatırımlarının güçlendirilmesini ve talep kapsamına odaklanarak patent taslağının geliştirilmesini içerir.

Portföy budaması patent portföyü optimizasyonuna nasıl katkıda bulunur?

Portföy budaması, gereksiz patentleri ortadan kaldırarak şirketlerin kaynakları en fazla değer katan patentlere odaklamasına olanak tanıyarak patent portföyünü optimize eder.

Küçük ve büyük şirketlerin fikri mülkiyet portföyünü yönetme stratejileri arasında bir fark var mı?

Evet, büyük şirketler genellikle geniş patent portföyü geliştirmek için agresif stratejiler uygularken, küçük şirketler kaliteye ve en iyi yatırım getirisini sunan patentlere odaklanır.

Başarılı bir patent portföyü yönetimi stratejisinin temel unsurları nelerdir?

Başarılı bir patent portföyü yönetimi stratejisi, patent portföyünün izlenmesini, pazarın anlaşılmasını, potansiyel ihlallerin tespitini, patent gücü ve değer değerlendirmesini, lisanslama ve dava oyun planlarının formüle edilmesini ve sürekli portföy takibini içerir.

PatDigger nedir? PatDigger patent portföylerinin yönetilmesine nasıl yardımcı olur?

PatDigger, çeşitli veritabanlarından elde edilen titiz patent veri analizi sunan, gelişmiş bir web tabanlı patent arama motorudur. Kapsamlı patent portföyü yönetimine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

PatDigger, patent ortamlarını değerlendirmek için hızlı bir sıralama özelliği sağlayarak patent portföyü yönetimini kolaylaştırır. Bu, önemli patentlerin, potansiyel ihlallerin ve patentlerinizle ilgili ilgili kuruluşların veya kişilerin belirlenmesine yardımcı olur.

Patent portföy yönetimi stratejisinin yürürlükte olmamasıyla ilişkili riskler nelerdir?

Fikri mülkiyet portföy yönetimi stratejisi olmadan işletmeler rekabet avantajlarını kaybetme, lisanslama ve gelir fırsatlarını kaçırma, patent portföylerinin değerini bulamama ve fikri mülkiyetlerini ihlallere karşı savunmasız bırakma riskiyle karşı karşıya kalır.

Patent portföyü yönetimi stratejimi ne sıklıkla gözden geçirmeli ve güncellemeliyim?

Patent portföy yönetimi düzenli olarak devam eden bir süreçtir. izleme ve güncelleniyor. İnceleme sıklığı, belgenizin boyutuna ve karmaşıklığına bağlıdır. patent portföy ama öyle genel olarak tavsiye edilir İşletmenizle uyumlu olduğundan emin olmak için portföyünüzü yılda en az bir kez gözden geçirmek hedefleri ve sektör trendleri. 

Evet, uygun patent portföyü yönetimi, gereksiz patentleri belirleyip ortadan kaldırmanıza, bakım ücretlerini azaltmanıza ve yasal anlaşmazlıkları önlemenize yardımcı olabilir; bu da zaman içinde önemli maliyet tasarrufları sağlayabilir. 

Fikri mülkiyet portföy analizi iş dünyasında karar almayı geliştirebilir mi?

Evet, kapsamlı fikri mülkiyet portföy analizi sağlar Fikri mülkiyetinizin değeri ve potansiyeline ilişkin kritik bilgiler, kolaylaştırıcı bilinçli karar verme, patent stratejinizi geliştirmenize yardımcı olma ve genel patent portföyü yönetim sürecini geliştirme.

Patent portföyü yönetiminde teknolojinin rolü nedir?

Teknoloji, özellikle yapay zeka destekli araçlar, veri analizini otomatikleştirerek, patent arama doğruluğunu artırarak ve patent portföyü yönetiminde önemli bir rol oynar. sağlama Yönetimde stratejik karar almaya yönelik eyleme geçirilebilir içgörüler ve optimize bir patent portföyü. 

Fikri mülkiyet portföy yönetiminin geliştirilmesi genel iş stratejisini nasıl etkiler?

Fikri mülkiyet haklarını iş stratejileriyle uyumlu hale getirmek için fikri mülkiyet portföy yönetimini geliştirmek çok önemlidir. Fikri mülkiyet portföyünüzün etkili yönetimi, tüm fikri mülkiyet varlıklarının kaldıraçlı daha geniş bir patente katkıda bulunarak tam potansiyellerini ortaya çıkarırlar strateji ve uzun vadeli iş büyümesini ve inovasyonu desteklemek. 

Patent portföy yönetimini kurumsal stratejiye entegre etmenin önemi nedir?

Patent portföy yönetimini kurumsal bir stratejiye entegre etmek hayati öneme sahiptir. sürdürmek pazarda rekabet avantajı sağlar. Şirketlerin etkili bir şekilde çalışmasını sağlar kullanmak patent portföyleri, belirlemek yeni ticarileştirme fırsatları ve fikri mülkiyet haklarıyla ilişkili risklerin azaltılması, böylece patent portföyü analizinin iş ile uyumlu hale getirilmesi hedefleri için optimum performans. 

Kapsamlı Patent Portföy Yönetimine Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

İç Portföy Optimizasyonu 

 • Portföy Analizi: Her patenti iş hedefleriyle uygunluk ve uyum açısından düzenli olarak değerlendirin. 
 • Maliyet yönetimi: Yenileme ücretleri gibi devam eden giderleri değerlendirin ve maliyet tasarrufu fırsatlarını belirleyin. 
 • Stratejik Uyum: Patent portföyünün daha geniş iş stratejilerini ve teknolojik gelişmeleri desteklediğinden emin olun. 
 • Gelecek Planlama: Pazar ve teknoloji trendlerine dayalı olarak portföyün gelecekteki genişleme veya daralmalarını planlayın. 

Büyüme ve Genişleme Stratejileri 

 • Market girişi: Yeni pazarlara girme veya yeni ürünler geliştirme konusundaki kararlara rehberlik etmek için patent istihbaratını kullanın. 
 • Rekabet Analizi: Rekabet ortamını anlamak ve stratejik fırsatları belirlemek için patent ortamını değerlendirin. 
 • İnovasyon Takibi: Portföyü yenilikçi ve alakalı tutmak için ortaya çıkan trendleri ve teknolojileri izleyin. 
 • Satın Alma Planlaması: Harici patent portföylerinin ayrıntılı analizi yoluyla potansiyel satın alma hedeflerini veya ortaklık fırsatlarını belirleyin. 

Risk Yönetimi ve Azaltma 

 • İhlal Risk Analizi: Potansiyel patent ihlallerini belirleyin ve işletmeye yönelik riskleri değerlendirin. 
 • Yasal Hazırlıklar: Sahip olduğunuz patentlerin güçlü ve zayıf yönlerini anlayarak olası hukuki anlaşmazlıklara hazırlanın. 
 • Uyumluluk izleme: Tüm patent faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası fikri mülkiyet kanunları ve düzenlemelerine uygun olmasını sağlayın. 
 • Tartışmalı karar: Anlaşmazlıkları verimli bir şekilde çözmek ve iş üzerindeki etkiyi en aza indirmek için stratejiler geliştirin. 

Gelişmiş Karar Verme 

 • Veriye Dayalı Görüşler: Patent performansı ve sektör trendleri hakkında bilgi edinmek için patent analizlerinden yararlanın. 
 • Yatırım Rehberi: Patent analitiğine dayalı olarak Ar-Ge ve yatırım kaynaklarını daha verimli bir şekilde yönlendirin. 
 • Portföy Budaması: Performanslarına ve stratejik değerlerine göre hangi patentlerin muhafaza edileceği veya elden çıkarılacağı konusunda bilinçli kararlar alın. 
 • Lisanslama Olanakları: Yeterince kullanılmayan patentlerden ek gelir elde etmek için potansiyel lisanslama fırsatlarını belirleyin. 

Uzun Vadeli Stratejik Planlama

 • Sürdürülebilirlik Analizi: Gelişen piyasa koşulları ışığında patent portföyünün uzun vadeli sürdürülebilirliğini değerlendirin. 
 • Teknoloji Tahmini: Portföyü etkileyebilecek gelecekteki teknolojik gelişmeleri tahmin edin. 
 • Stratejik Yenilemeler: Patent yenilemelerine, tarihsel değerlerine ve gelecekteki potansiyel faydalarına göre karar verin. 
 • Portföy Çeşitlendirme: Portföyün piyasa değişkenliğine ve teknolojik bozulmaya karşı koruma sağlayacak kadar çeşitlendirildiğinden emin olun. 
Patent Portföyünüzü Optimize Etmeye Hazır mısınız?

TT Consultants olarak, inovasyon ortamına dahil olan her kuruluş için hayati önem taşıyan patent yönetimine yönelik proaktif bir yaklaşımı destekliyoruz. Patent portföyü yönetimi hizmetlerimiz, patent stratejinizi hassasiyet ve öngörüyle geliştirmek ve geliştirmek için tasarlanmıştır. 

Portföy ihtiyaçlarınız veya stratejik konularda bize danıştığınızda hedefleri, patentlerinizi titizlikle değerlendirmeye ve yönetmeye hazırlanıyoruz. Öncelikli hedefimiz, her bir patentin değerinin açık ve kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını ve iş hedeflerinizle uyumunu sağlamaktır. Bu kadar Pazar rekabeti, davalar veya stratejik yeniden düzenleme taleplerine dayanabilecek sonuçlar sunma sözümüz.

Bir patent portföyü en zayıf halkası kadar güçlüdür. Yönetim uygulamalarımız, sahip olduğunuz her patentin, uygunluk ve potansiyel gibi katı kriterleri karşılamasını sağlayan titiz bir analiz içerir. Her patenti savunma ve saldırı açısından inceleyerek portföyünüzün sağlam ve agresif pazar stratejilerini destekleyebilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz. 

Yaklaşımımız geleneksel varlık incelemelerinin ötesine geçiyor. Teknolojik trendler, rekabet ortamı haritalaması ve potansiyel ihlal analizi dahil olmak üzere çok boyutlu analizleri bir araya getiriyoruz. Bu kapsamlı strateji değil sadece risk hakkında yönetimi; öyle patent portföyünüzü şirketinizin inovasyonunu ileriye taşıyan dinamik bir araca dönüştürme konusunda.

Patent geçerliliğinin ve uygulanabilirliğinin coğrafi sınırlarla sınırlı olmadığının bilincindeyiz; olmalılar devam ilgili tüm konularda yargı. Böylece portföy yönetimimiz global bir bakış açısı içererek patentlerinizin korunmasını ve kaldıraçlı Bulunduğunuz her pazarda işletmek.

Patent portföyünüzün etkinliğini en üst düzeye çıkarma misyonumuzda, patentlerin ötesinde çeşitli faktörleri göz önünde bulunduruyoruz. Pazar trendlerini, düzenleyici etkileri ve teknolojik gelişmeleri değerlendirerek portföyünüzün kalıntılar Eğrinin ilerisinde ve hızlı tempolu pazar ortamına duyarlı.

Patentin Geçersiz Kılması Devamını Oku

TT Danışmanları olarak, iş hedeflerinize uygun stratejiler geliştirerek Patent Portföy Yönetiminde mükemmelliğe ulaşıyoruz. İlk odak noktamız, her bir patentin ilgililiğini, uygulanabilirliğini ve potansiyel ekonomik faydalarını değerlendirerek ayrıntılı bir değerlendirmesidir.
Bu titiz yaklaşım, genellikle patent stratejisi ve pazar dinamiklerinin inceliklerini anlayan profesyoneller tarafından sağlanan derin bir uzmanlık gerektirir. Amacımız, her patentin genel iş stratejinizi desteklemesini ve portföyünüzün tamamının değerini artırmasını sağlamaktır.

Birleşme, satın alma veya pazar genişletme gibi kritik aşamalarda, yönetim stratejilerimizin onların stratejik ihtiyaçlarıyla tamamen entegre olmasını sağlamak için müşterilerimizle yakın ilişkiler içinde oluyoruz.
Bu işbirlikçi yaklaşım, patent portföyünün her yönünden etkili bir şekilde yararlanmamıza olanak tanır. Portföy yönetimi için olduğu kadar portföy yönetimi için de ilk satın alma ve koruma açısından hayati önem taşıyan patent yasalarını, pazar eğilimlerini ve teknolojik gelişmeleri anlamanın öneminin farkındayız.

Yönetim faaliyetlerimiz, büyüme fırsatlarının belirlenmesine ve risklerin azaltılmasına odaklanarak ayrıntılara dikkat edilerek yürütülmektedir. Patentlerinizin yalnızca korunmasını değil aynı zamanda şirketinizin başarısına katkıda bulunacak en uygun şekilde konumlandırılmasını sağlamak için portföyü kapsamlı bir şekilde inceliyoruz.
Her patent, rekabet avantajınızı ve pazar konumunuzu korumadaki rolü açısından değerlendirilir. Herhangi bir patent artık stratejik yönünüzle uyumlu değilse veya kriterleri karşılayamıyorsa, bunların elden çıkarılması, kaynak tahsisinin optimize edilmesi ve daha yüksek getirili alanlara odaklanması düşünülebilir.

Uzmanımızla Konuşun

Bir danışmanlık görüşmesi planlamak ve patent portföyü yönetimi stratejinizi hassasiyet ve öngörüyle şekillendirmeye başlamak için şimdi bizimle iletişime geçin. 

İlgili Hizmetler

Patent Portföyünün Ticarileştirilmesi

Patent Takibi

Patent Taslağı ve Çizimler

ÜST

Geri arama isteğinde bulunun!

TT Danışmanlık'a gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Lütfen formu doldurun, kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz

  Yeniliklerinizi güvence altına alın ve pazar potansiyelini ortaya çıkarın Yapay zeka entegre yaklaşımı.

  Uzmanlarımızla bağlantı kurmak için e-posta adresinizi aşağıya girin

   Fikirleri stratejik varlıklara dönüştürmek

   Geri arama isteğinde bulunun!

   TT Danışmanlık'a gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Lütfen formu doldurun, kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz